Uchwała nr XIV/111/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 25 lutego 2020w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy JeżówNa podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm. z 2019r.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/111/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 25 lutego 2020


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jeżów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm. z 2019r.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIV/111/2020 (599kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (2 marca 2020, 11:50:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155