Uchwała nr XIV/110/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 25 lutego 2020w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm. z 2019r.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 65) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/110/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 25 lutego 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm. z 2019r.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 65) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIV/110/2020 (621kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (2 marca 2020, 11:44:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157