Uchwała nr XIV/107/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 25 lutego 2020w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Jeżów na 2020 r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), w związku z § 49 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 9 listopada 2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeżów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2018 r., poz. 6298) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/107/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 25 lutego 2020


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Jeżów na 2020 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), w związku z § 49 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 9 listopada 2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeżów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2018 r., poz. 6298) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIV/107/2020 (2472kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (2 marca 2020, 11:37:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141