Uchwała nr XIV/105/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 25 lutego 2020zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżów, ustalenia jej składu osobowego oraz zadańNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/105/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 25 lutego 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżów, ustalenia jej składu osobowego oraz zadań

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIV/105/2020 (851kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (2 marca 2020, 11:26:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138