Uchwała nr XIV/101/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 25 lutego 2020w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Jeżów na rok 2020Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 ze zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.: Dz. U. z 2018 r.: poz. 2245, Dz. U. z 2019 r.: poz. 1123,) oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019 r.: poz. 1579; Dz. U. z 2020 r.: poz. 150) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

Uchwała nr XIV/101/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 25 lutego 2020


w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Jeżów na rok 2020

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 ze zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.: Dz. U. z 2018 r.: poz. 2245, Dz. U. z 2019 r.: poz. 1123,) oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019 r.: poz. 1579; Dz. U. z 2020 r.: poz. 150) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:


Uchwała Nr XIV/101/2020 (4281kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (2 marca 2020, 11:07:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 23