Uchwała nr XIII/95/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 27 stycznia 2020w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jeżów do Związku Wzajemności Członkowskiej jednostek samorządu terytorialnegoNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/95/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 27 stycznia 2020


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jeżów do Związku Wzajemności Członkowskiej jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się co następuje:


Uchwała Nr XIII/95/2020 (653kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (4 lutego 2020, 10:08:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38