Uchwała nr XII/88/2019Rady Gminy Jeżówz dnia 30 grudnia 2019w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Jeżów na rok szkolny 2019/2020Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 2197, poz. 2248) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/88/2019
Rady Gminy Jeżów
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Jeżów na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 2197, poz. 2248) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


Uchwała Nr XII/88/2019 (779kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (8 stycznia 2020, 14:25:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26