Uchwała nr XII/85/2019Rady Gminy Jeżówz dnia 30 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 ust. 1, 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 1, art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

Uchwała nr XII/85/2019
Rady Gminy Jeżów
z dnia 30 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 ust. 1, 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 1, art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:


Uchwała Nr XII/85/2019 (3505kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (8 stycznia 2020, 14:19:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33