Uchwała nr XII/84/2019Rady Gminy Jeżówz dnia 30 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2019–2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

Uchwała nr XII/84/2019
Rady Gminy Jeżów
z dnia 30 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2019–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:


Uchwała Nr XII/84/2019 (9999kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (8 stycznia 2020, 14:17:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25