Uchwała nr XI/81/2019Rady Gminy Jeżówz dnia 28 listopada 2019w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm. Dz. U. z 2019 r.: poz. 1309, 1696, 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1256, z zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 poz. 1017) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/81/2019
Rady Gminy Jeżów
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm. Dz. U. z 2019 r.: poz. 1309, 1696, 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1256, z zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 poz. 1017) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


Uchwała Nr XI/81/2019 (892kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (5 grudnia 2019, 10:02:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40