Uchwała nr IX/71/2019Rady Gminy Jeżówz dnia 25 września 2019w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jeżów na lata 2019-2023Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019r. poz. 506, zm.: Dz.U z 2019r. poz. 1309 i poz. 1696) w związku z art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U z 2015r. poz.1390, zm.: Dz.U. z 2019r. poz.730) uchwala się co następuje:

Uchwała nr IX/71/2019
Rady Gminy Jeżów
z dnia 25 września 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jeżów na lata 2019-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019r. poz. 506, zm.: Dz.U z 2019r. poz. 1309 i poz. 1696) w związku z art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U z 2015r. poz.1390, zm.: Dz.U. z 2019r. poz.730) uchwala się co następuje:


Uchwała Nr IX/71/2019 (9309kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (3 października 2019, 12:41:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32