Uchwała nr XLI/256/2018Rady Gminy Jeżówz dnia 18 lipca 2018w sprawie przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w WarszawieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm: z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm: z 2017 r.: poz. 1566, poz. 2180; z 2018 r. poz. 1152) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLI/256/2018
Rady Gminy Jeżów
z dnia 18 lipca 2018


w sprawie przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm: z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm: z 2017 r.: poz. 1566, poz. 2180; z 2018 r. poz. 1152) uchwala się co następuje:


Uchwała Nr XLI/256/2018 (6780kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (19 lipca 2018, 10:11:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62