Uchwała nr XXXV/227/2017Rady Gminy Jeżówz dnia 13 grudnia 2017w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2018Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 4¹ ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z pózn. zm. Dz. U z 2015 r. poz. 1893) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXV/227/2017
Rady Gminy Jeżów
z dnia 13 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 4¹ ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z pózn. zm. Dz. U z 2015 r. poz. 1893) uchwala się co następuje:


Uchwała Nr XXXV/227/2017 (9400kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (18 grudnia 2017, 10:29:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78