Uchwała nr XXXIV/216/2017Rady Gminy Jeżówz dnia 8 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jeżowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Września 1939 r. w JeżowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/216/2017
Rady Gminy Jeżów
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jeżowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Września 1939 r. w Jeżowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXIV/216/2017 (1079kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (13 listopada 2017, 12:01:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75