Uchwała nr XXVI/158/2016Rady Gminy Jeżówz dnia 28 grudnia 2016zmieniająca Uchwałę Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Jeżów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm z 2016 r.: Dz. U. poz. 1579), oraz art.4 ust.1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm. z 2016 r. Dz. U. poz. 1250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVI/158/2016
Rady Gminy Jeżów
z dnia 28 grudnia 2016


zmieniająca Uchwałę Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Jeżów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm z 2016 r.: Dz. U. poz. 1579), oraz art.4 ust.1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm. z 2016 r. Dz. U. poz. 1250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


Uchwała Nr XXVI/158/2016 (968kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 299 z dnia 2017-01-18

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (30 grudnia 2016, 14:55:19)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (4 października 2019, 13:16:35)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 86