Uchwała nr IV/29/2015Rady Gminy Jeżówz dnia 22 stycznia 2015w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeżów na lata 2014 – 2032Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, zm.: z 2013 r., poz. 645, 1318; z 2014 r., poz.379, 1072) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 i 1238; z 2014 r., poz. 21, 888, 40, 47, 457, 1101, 1146, 822; z 2015 r., poz. 1322, 1662) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr IV/29/2015
Rady Gminy Jeżów
z dnia 22 stycznia 2015


w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeżów na lata 2014 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, zm.: z 2013 r., poz. 645, 1318; z 2014 r., poz.379, 1072) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 i 1238; z 2014 r., poz. 21, 888, 40, 47, 457, 1101, 1146, 822; z 2015 r., poz. 1322, 1662) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


Uchwała Nr IV/29/2015 (1864kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
numer 2015.824 z dnia 2015-03-06

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (3 lutego 2015, 09:01:39)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (8 czerwca 2015, 11:29:46)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 282