Uchwała nr II/14/02RADY GMINY JEŻÓWz dnia 29 listopada 2002ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej Komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy Jeżów Na podstawie art. 21 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1 591 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3 Uchwały Nr XIII/97/2000 z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Jeżów RADA GMINY JEŻÓW, uchwala co następuje:

Uchwała nr II/14/02
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 29 listopada 2002


ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej Komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy Jeżów

Na podstawie art. 21 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1 591 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3 Uchwały Nr XIII/97/2000 z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Jeżów RADA GMINY JEŻÓW, uchwala co następuje:


       §1. Ustala się przedmiot działania doraźnej Komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy Jeżów:

 1.Pomoc w wykonywaniu zadań Rady gminy Jeżów, w zakresie spraw związanych z uchwaleniem nowego Statutu gminy Jeżów – w związku ze zmianą przepisów prawa.

     §2. Powołuje się doraźną Komisję ds. opracowania projektu Statutu Gminy Jeżów    w składzie:

     1.       Ryszard Milczarek,

     2.       Kazimierz Pawlak,

     3.       Zbigniew Stępniak,

     4.       Jacek Szeligowski

      §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  PRZEWODNICZĄCY

    Rady Gminy Jeżów

     Krzysztof Orłowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (28 października 2004, 13:30:39)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (21 stycznia 2005, 09:10:32)
Zmieniono: dodano podpis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1733