Uchwała nr II/12/02RADY GMINY JEŻÓWz dnia 29 listopada 2002ustalenia diet dla radnych. Na podstawie art. 25 ust. 4,5,6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 51 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XIII/97/2000 Rady Gminy Jeżów z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Jeżów, Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/12/02
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 29 listopada 2002


ustalenia diet dla radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4,5,6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 51 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XIII/97/2000 Rady Gminy Jeżów z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Jeżów, Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


           §1. Radnemu — przysługuje dieta za udział:

       1)       w sesji w wys. 130,00zł,
       2)       w posiedzeniu komisji — w wys. 100,00zł,
       3)       Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy za udział w sesji — w wys.200 00zł,
       4)       Przewodniczącym komisji — w wys. 120,00zł


        §2. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje dieta miesięczna w wys.- 1 100,00zł. Postanowienie §1 nie stosuje się w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.


        §3. Ustalone diety mieszczą się w ramach stawek przewidzianych ustawą           wyliczonych wg obowiązującej kwoty bazowej.


       §4. Traci moc uchwała XVII/120/2000 Rady Gminy Jeżów z dnia 6 października 2000r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków komisji spoza rady.


      §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 18 listopada 2002r.


                                                                       PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów
 
 /-/ Krzysztof Orłowski    

                                                                                                                               

Wprowadzono zmiany do Uchwały Nr II/12/02, w:

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (28 października 2004, 13:15:55)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (5 stycznia 2007, 14:09:09)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2024