Uchwała nr XV/107/2011Rady Gminy Jeżówz dnia 29 grudnia 2011zmieniająca Uchwałę Nr V/18/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d), i) i pkt. 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 ust. 1 , 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010r. Dz. U. 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

Uchwała nr XV/107/2011
Rady Gminy Jeżów
z dnia 29 grudnia 2011


zmieniająca Uchwałę Nr V/18/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d), i) i pkt. 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 ust. 1 , 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010r. Dz. U. 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:


Uchwała Nr XV/107/2011 (3046kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 934 z dnia 2012-03-19

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (11 stycznia 2012, 14:05:58)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (25 kwietnia 2012, 08:16:54)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1029