Uchwała nr XIV/104/2011RADY GMINY JEŻÓWz dnia 2 grudnia 2011w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy JeżówNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40,poz.230; z 2011r: Nr 117,poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217 poz.1281) i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami: z 2001r. Nr 49,poz. 509, z 2002. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2005r Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i nr 1814, poz. 1524, oraz z 2008r. Nr 229, poz. 1539) Rada Gminy Jeżów - po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisje Rewizyjną – uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/104/2011
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 2 grudnia 2011


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jeżów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40,poz.230; z 2011r: Nr 117,poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217 poz.1281) i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami: z 2001r. Nr 49,poz. 509, z 2002. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2005r Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i nr 1814, poz. 1524, oraz z 2008r. Nr 229, poz. 1539) Rada Gminy Jeżów - po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisje Rewizyjną – uchwala, co następuje:


Uchwała NR XIV/104/2011 (478kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (9 grudnia 2011, 14:13:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849