Uchwała nr XIV/103/2011RADY GMINY JEŻÓWz dnia 2 grudnia 2011w sprawie: powołania Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Jeżów.Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2011r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 18 ust.2 i art. 24 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz.887) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/103/2011
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 2 grudnia 2011


w sprawie: powołania Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Jeżów.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2011r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 18 ust.2 i art. 24 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz.887) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


Uchwała NR XIV/103/2011 (1266kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 51 z dnia 2012-01-17

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (9 grudnia 2011, 14:11:25)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (25 kwietnia 2012, 08:28:50)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1173