Uchwała nr XIV/96/2011RADY GMINY JEŻÓWz dnia 2 grudnia 2011w sprawie zmiany § 1 pkt 3 i pkt 7 Uchwały Rady Gminy Nr XIII/90/11 z dnia 15 listopada 2011r.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz.1759; z 2005r.: Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r.: Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r.: Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241;z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230,; z 2011r: Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.z 2010r.Nr 95 poz.613) z 2009r.: Nr 215 poz.1674,M.P.Nr 52 poz.742, M.P.Nr 67 poz.872; z 2010r.:Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475, M.P. Nr 55 poz.755 i Nr 75 poz.950;z 2011r.:Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r. (M.P. z 2011r Nr 95 poz.961) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P.z 2011r.Nr 95 poz.962)Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/96/2011
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 2 grudnia 2011


w sprawie zmiany § 1 pkt 3 i pkt 7 Uchwały Rady Gminy Nr XIII/90/11 z dnia 15 listopada 2011r.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz.1759; z 2005r.: Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r.: Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r.: Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241;z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230,; z 2011r: Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.z 2010r.Nr 95 poz.613) z 2009r.: Nr 215 poz.1674,M.P.Nr 52 poz.742, M.P.Nr 67 poz.872; z 2010r.:Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475, M.P. Nr 55 poz.755 i Nr 75 poz.950;z 2011r.:Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r. (M.P. z 2011r Nr 95 poz.961) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P.z 2011r.Nr 95 poz.962)Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


Uchwała NR XIV/96/2011 (664kB) pdf

______________________________________________
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 389, poz. 4335 z dnia 2011-12-17

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (9 grudnia 2011, 13:49:05)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (7 lutego 2012, 10:11:24)
Zmieniono: dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1121