Uchwała nr IV/16/10RADY GMINY JEŻÓWz dnia 28 grudnia 2010zmieniająca Uchwałę Nr XLII/231/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Dz. U. 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:

Uchwała nr IV/16/10
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 28 grudnia 2010


zmieniająca Uchwałę Nr XLII/231/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Dz. U. 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:UCHWAŁA Nr IV/16/10 (3311kB) pdf


                                                        

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (31 grudnia 2010, 11:53:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1049