Uchwała nr III/12/10RADY GMINY JEŻÓWz dnia 22 grudnia 2010w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżów na 2011 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; ze zm.: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r.: Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r.: Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r.: Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r.: Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz § 71 ust. 1 i 2 Uchwały Nr V/31/03 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Jeżów - Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/12/10
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 22 grudnia 2010


w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżów na 2011 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; ze zm.: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r.: Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r.: Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r.: Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r.: Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz § 71 ust. 1 i 2 Uchwały Nr V/31/03 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Jeżów - Rada Gminy uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr III/12/10 (1244kB) pdf


                                                             metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (30 grudnia 2010, 08:13:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 910