Uchwała nr XLI/230/09RADY GMINY JEŻÓWz dnia 30 grudnia 2009w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2009r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, art. 51 ust. 2 oraz 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r.: Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458: z 2009r.: Nr 52, poz. 420) oraz art. 184, art. 187, art. 188, art.189, art. 196, art. 197 i art. 198 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: z 2005r.: M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r.: Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832, z 2007r.: Dz. U. Nr 88, poz. 587; Dz. U. Nr 138, poz. 974, Nr 115, poz. 791, Dz. U. nr 140, poz. 984, Dz. U. Nr 82, poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1270, Nr 227, poz. 1505, z 2009r.: Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, nr 62, poz. 504) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLI/230/09
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, art. 51 ust. 2 oraz 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r.: Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458: z 2009r.: Nr 52, poz. 420) oraz art. 184, art. 187, art. 188, art.189, art. 196, art. 197 i art. 198 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: z 2005r.: M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r.: Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832, z 2007r.: Dz. U. Nr 88, poz. 587; Dz. U. Nr 138, poz. 974, Nr 115, poz. 791, Dz. U. nr 140, poz. 984, Dz. U. Nr 82, poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1270, Nr 227, poz. 1505, z 2009r.: Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, nr 62, poz. 504) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


 

 

 

UCHWAŁA Nr XLI/230/09 (991kB) pdf

                                                                          

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (5 stycznia 2010, 13:33:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1242