Uchwała nr XXXVIII/218/09RADY GMINY JEŻÓWz dnia 25 listopada 2009w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz.1759; z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Nr 52, poz.420) oraz art.6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r.: Nr 136, poz. 969 ze zmianami: z 2005r.: Nr 143, poz.1199; z 2006r.: Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz.1775; z 2007r.: Nr 109, poz.747;z 2008r.: Nr 116, poz. 730; Nr 237 poz. 1655; z 2009r.: Nr 56, poz. 458) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 68, poz. 886) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje :

Uchwała nr XXXVIII/218/09
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz.1759; z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Nr 52, poz.420) oraz art.6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r.: Nr 136, poz. 969 ze zmianami: z 2005r.: Nr 143, poz.1199; z 2006r.: Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz.1775; z 2007r.: Nr 109, poz.747;z 2008r.: Nr 116, poz. 730; Nr 237 poz. 1655; z 2009r.: Nr 56, poz. 458) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 68, poz. 886) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje :


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/09 (440kB) pdf

Załącznik nr 1 (1235kB) pdf - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Załącznik nr 2 (1654kB) pdf - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

                                                                      

Powyższy akt prawny ogłoszono w dniu 17 grudnia 2009r. w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 389, poz.3455.

Jednolity identyfikator aktu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/389/3454

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (3 grudnia 2009, 12:08:12)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (23 grudnia 2009, 15:10:48)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1929