Uchwała nr XXXVII/214/09RADY GMINY JEŻÓWz dnia 29 października 2009w sprawie: zmian w budżecie Gminy w 2009r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, „e”, „i” oraz pkt 10, art. 51 ust. 2 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005; Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17 poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r.: Nr 52, poz.420) oraz art. 165, 166, 173, 184, 187, 188, 189, 196, 197 i art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, ze zmianami: z 2005r.: Nr 169, poz. 1420, z 2006r.: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr l70, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r.: Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r.: Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009r.: Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 62, poz. 504, Nr 79, poz. 666) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/214/09
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 29 października 2009


w sprawie: zmian w budżecie Gminy w 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, „e”, „i” oraz pkt 10, art. 51 ust. 2 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005; Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17 poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r.: Nr 52, poz.420) oraz art. 165, 166, 173, 184, 187, 188, 189, 196, 197 i art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, ze zmianami: z 2005r.: Nr 169, poz. 1420, z 2006r.: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr l70, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r.: Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r.: Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009r.: Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 62, poz. 504, Nr 79, poz. 666) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


 

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/214/09 (2129kB) pdf

                                                                

 

Układ wkonawczy do powyższej uchwały wprowadzono - w ZARZĄDZENIU Nr 65/09 WÓJTA GMINY JEŻÓW z dnia 29 pażdziernika 2009r.

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (4 listopada 2009, 11:54:10)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (18 listopada 2009, 13:21:53)
Zmieniono: dodano link do Zarządzenie nr 65/09

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1179