Uchwała nr XXVIII/179/08RADY GMINY JEŻÓWz dnia 30 grudnia 2008w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2008.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, art. 51 ust. 2 oraz 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806: z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 80, poz.1111) oraz art. 184, art. 187, art. 188, art.189, art. 196, art. 197 i art. 198 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: z 2005r.: M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r.: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587; Nr 138, poz. 974, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 112) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/179/08
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, art. 51 ust. 2 oraz 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806: z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 80, poz.1111) oraz art. 184, art. 187, art. 188, art.189, art. 196, art. 197 i art. 198 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: z 2005r.: M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r.: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587; Nr 138, poz. 974, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 112) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


UCHWAŁA Nr XXVIII/179/08 (1037kB) pdf

                                                                                                   

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (8 stycznia 2009, 14:12:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1290