Uchwała nr XXVI/168/08RADY GMINY JEŻÓWz dnia 14 listopada 2008w sprawie: zmian w budżecie Gminy w 2008r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, art. 51 ust. 2 oraz 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,z 2003r.:Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;Nr 167, poz.1759 z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 ,z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218, z 2008r.: Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184, art. 187, art. 188, art.189, art. 196, art. 197 i art. 198 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: z 2005r.: M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz.1420, z 2006r.: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r.: Nr 88, poz. 587; Nr 138, poz. 974, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008r. Nr 180, poz.112) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVI/168/08
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 14 listopada 2008


w sprawie: zmian w budżecie Gminy w 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, art. 51 ust. 2 oraz 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,z 2003r.:Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;Nr 167, poz.1759 z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 ,z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218, z 2008r.: Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184, art. 187, art. 188, art.189, art. 196, art. 197 i art. 198 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: z 2005r.: M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz.1420, z 2006r.: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r.: Nr 88, poz. 587; Nr 138, poz. 974, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008r. Nr 180, poz.112) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


 

UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 (430kB) pdf

                                                                                                                         

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (20 listopada 2008, 08:33:50)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (20 listopada 2008, 08:57:32)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1248