Uchwała nr XXVI/167/09RADY GMINY JEŻÓWz dnia 14 listopada 2008w sprawie: ustalenia podatku od nieruchomościNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,z 2003r.: Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r.:Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami: z 2005r.: Nr 143, poz. 1199; z 2006r.: Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; z 2008r.: Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2006r.: M.P. Nr 72, poz. 721, M.P. Nr 75, poz. 758; z 2007r.: M.P. Nr 47, poz. 557, M.P. Nr 76, poz. 813) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2009r. (M.P. z 2008r.Nr 59, poz. 531) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVI/167/09
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 14 listopada 2008


w sprawie: ustalenia podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,z 2003r.: Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r.:Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami: z 2005r.: Nr 143, poz. 1199; z 2006r.: Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; z 2008r.: Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2006r.: M.P. Nr 72, poz. 721, M.P. Nr 75, poz. 758; z 2007r.: M.P. Nr 47, poz. 557, M.P. Nr 76, poz. 813) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2009r. (M.P. z 2008r.Nr 59, poz. 531) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:UCHWAŁA Nr XXVI/167/08 (801kB) pdf
Załącznik nr 1 (57kB) pdf - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Załącznik nr 2 (65kB) pdf - Deklaracja na podatek od nieruchomości

                                                                             


                                                                                                                           
Powyższą Uchwałę opublikowano Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 373 z dnia 12 grudnia 2008r., poz. 3314

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                
Wprowadzono zmiany do Uchwały w - UCHWALE Nr XXVII/176/08 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 16 grudnia 2008r.

Uchwała utraciła moc na podstawie - UCHWAŁY Nr XXXVIII/216/09 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 25 listopada 2009r.

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (20 listopada 2008, 08:30:15)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (3 grudnia 2009, 12:24:21)
Zmieniono: unieważnienie uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1711