Uchwała nr XIII/107/07RADY GMINY JEŻÓWz dnia 28 listopada 2007w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej dla celów podatku leśnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz .U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 ; Dz. U. Nr 167, poz.1759 z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337, z 2007r; DzU. Nr 48, poz.327, Dz.U.Nr138, poz.974, Dz.U.Nr 173, poz.1218) oraz art.4 ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682; ze zmianami z 2002r.: Dz.U. Nr 216, poz. 1826; z 2005r.: Dz.U. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 179, poz.1484, Nr 143, poz. 1199; z 2007r: Dz.U. Nr 249, poz.1825, Dz.U. Nr 245, poz.1775) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007r. (M.P. z 2007r. Nr 79, poz. 846) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje :

Uchwała nr XIII/107/07
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 28 listopada 2007


w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej dla celów podatku leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz .U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 ; Dz. U. Nr 167, poz.1759 z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337, z 2007r; DzU. Nr 48, poz.327, Dz.U.Nr138, poz.974, Dz.U.Nr 173, poz.1218) oraz art.4 ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682; ze zmianami z 2002r.: Dz.U. Nr 216, poz. 1826; z 2005r.: Dz.U. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 179, poz.1484, Nr 143, poz. 1199; z 2007r: Dz.U. Nr 249, poz.1825, Dz.U. Nr 245, poz.1775) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007r. (M.P. z 2007r. Nr 79, poz. 846) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje :


 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/107/07 (196kB) pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (106kB) pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (109kB) pdf

                                         

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 381, poz. 3668 z dnia 15 grudnia 2007r.

Powyższa Uchwała utraciła moc, zgodnie z  - UCHWAŁĄ Nr XXVI/165/08 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 14 listopada 2008r.

                                                                                                                                                               

 

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (5 grudnia 2007, 15:26:25)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (20 listopada 2008, 09:03:46)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1572