Uchwała nr XIII/106/07RADY GMINY JEŻÓWz dnia 28 listopada 2007w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz .U. Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271,z 2003r.: Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 ; Dz. U. Nr 167, poz.1759 z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441,Dz.U.Nr175, poz.1457, z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337),z 2007r.:Dz.U. Nr 48, poz.327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218) oraz art.6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami: z 2005r.: Dz.U. Nr 143,poz.1199; z 2006r.: Dz. U. Nr 191, poz.1412,Dz.U.Nr 249, poz.1825,Dz.U.Nr 245, poz.1775; z 2007r.: Dz.U. Nr 109, poz.747) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M.P. z 2007 r. Nr 77, poz. 831) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje :

Uchwała nr XIII/106/07
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 28 listopada 2007


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz .U. Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271,z 2003r.: Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 ; Dz. U. Nr 167, poz.1759 z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441,Dz.U.Nr175, poz.1457, z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337),z 2007r.:Dz.U. Nr 48, poz.327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218) oraz art.6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami: z 2005r.: Dz.U. Nr 143,poz.1199; z 2006r.: Dz. U. Nr 191, poz.1412,Dz.U.Nr 249, poz.1825,Dz.U.Nr 245, poz.1775; z 2007r.: Dz.U. Nr 109, poz.747) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M.P. z 2007 r. Nr 77, poz. 831) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje :


 

UCHWAŁA Nr XIII/106/07 (187kB) pdf

Załącznik nr 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (116kB) pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (129kB) pdf

                                        

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 381, poz.3667 z dnia 15 grudnia 2007r.

Powyższa Uchwała utraciła moc, zgodnie z - UCHWAŁĄ Nr XXVI/164/08 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 14 listopada 2008r.

 

                                                                                                                           

 

 

 

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (5 grudnia 2007, 15:22:22)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (20 listopada 2008, 09:14:15)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1714