Uchwała nr XII/96/07RADY GMINY JEŻÓWz dnia 30 października 2007w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, art. 51 ust. 2 oraz 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 167, poz.1759; z 2005r.: Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 82, art. 83, art. 84 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz.1420; z 2006r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Dz. U Nr 88, poz. 587; z 2007r. Dz. U Nr 88, poz. 587, Dz.U. Nr 138, poz.974, Nr 115, poz.791) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/96/07
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 30 października 2007


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, art. 51 ust. 2 oraz 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 167, poz.1759; z 2005r.: Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 82, art. 83, art. 84 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz.1420; z 2006r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Dz. U Nr 88, poz. 587; z 2007r. Dz. U Nr 88, poz. 587, Dz.U. Nr 138, poz.974, Nr 115, poz.791) Rada Gminy uchwala, co następuje:


 

UCHWAŁA Nr XII/96/07 (151kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (6 listopada 2007, 15:04:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1111