Uchwała nr IV/27/02RADY GMINY JEŻÓWz dnia 30 grudnia 2002w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżów na 2003r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 50 pt. 1 Regulaminu Rady Gminy Jeżów stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/97/2000r. Rady Gminy Jeżów z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Jeżów, Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

Uchwała nr IV/27/02
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 30 grudnia 2002


w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżów na 2003r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 50 pt. 1 Regulaminu Rady Gminy Jeżów stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/97/2000r. Rady Gminy Jeżów z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Jeżów, Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:


    § 1. Zatwierdza się plan Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżów na 2003r. , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.

PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów

 

  Krzysztof Orłowski   

  Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (25kB) word

 

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (18 listopada 2004, 10:17:35)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (21 stycznia 2005, 09:53:53)
Zmieniono: dodano podpis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1906