Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Zaproszenie do składania ofert - „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów” - 16.05.2019
rejestr zmian informacji

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2019-06-03 13:33:17
Autor: Krzysztof Juraś
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »