Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Ponowne zaproszenie do składania ofert - „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów”
rejestr zmian informacji

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2018-03-19 15:19:26
Autor: Krzysztof Juraś
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »