Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżów dot. komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2017 r.
rejestr zmian informacji

dodano informację o wynikach zgłaszania przedstawicieli do komisji konkursowej
Data: 2017-04-10 11:48:50
Autor: Krzysztof Juraś
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »