Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 5060)

Data: 2021-01-07 15:04:24
Autor: Halina Swaczyna

2020 - Rejestr rozpatrywanych petycji

dodano petycję z dnia 11 grudnia 2020 r.


Data: 2021-01-07 11:50:06
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2021-01-07 09:51:36
Autor: Krzysztof Juraś

Oświadczenia majątkowe 2016

Archiwizacja treści


Data: 2021-01-07 09:50:45
Autor: Krzysztof Juraś

Kadencja 2018 - 2023

dodano wyniki głosowań: Sesja XXII


Data: 2021-01-04 09:29:27
Autor: Krzysztof Juraś

Budżet na rok 2021

dodano Uchwały nr: III/302/2020 oraz III/303/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2020 r.


Data: 2020-12-31 12:38:05
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-12-31 12:36:28
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-12-31 12:21:41
Autor: Krzysztof Juraś

TRANSMISJE OBRAD SESJI RADY GMINY

aktualizacja treści


Data: 2020-12-30 13:05:25
Autor: Krzysztof Juraś

TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW

dodano projekty uchwał do pobrania


Data: 2020-12-30 10:01:14
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-12-28 15:18:47
Autor: Halina Swaczyna

Data: 2020-12-21 08:42:29
Autor: Halina Swaczyna

Data: 2020-12-15 14:40:55
Autor: Krzysztof Juraś

Oświadczenia majątkowe za rok 2019

dodano oświadczenie majątkowe: Anna Guzek


Data: 2020-12-15 10:47:22
Autor: Krzysztof Juraś

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2018-2023)

dodano protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej: 13/2020


Data: 2020-12-15 10:29:34
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-12-14 13:27:47
Autor: Halina Swaczyna

Data: 2020-12-14 12:20:23
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-12-14 12:19:07
Autor: Krzysztof Juraś

Budżet na rok 2021

dodano Zarządzenia nr: 107/2020 oraz 108/2020


Data: 2020-12-11 13:51:04
Autor: Krzysztof Juraś

Budżet na rok 2021

zmiana tytułu informacji


Data: 2020-12-11 13:45:51
Autor: Krzysztof Juraś
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 5060)