Porządek XIX Sesji Rady Gminy Jeżów02.09.2020

Porządek XIX Sesji Rady Gminy Jeżów

02.09.2020

Porządek XIX Sesji Rady Gminy Jeżów
- VIII kadencji samorządu gminnego
 w dniu  9 września 2020 r. (środa), godz. 12:00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.
         
P O R Z Ą D E K   O B R A D :
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Uroczyste złożenie kwiatów  na Cmentarzu Wojennym w Jeżowie w 81 rocznicę Bitwy pod Jeżowem.
 3. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Jeżów.
 5. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Jeżów.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 7. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Jeżów.
 9. Informacja Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jeżowie o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na działających na terenie gminy Jeżów.
 10. Informacja na temat stanu zaopatrzenia w wodę, jakości wody oraz stanu hydroforni na terenie Gminy Jeżów.
 11. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Jeżów.
 12. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2020 – 2023;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
  3) uchylającej uchwałę Nr XVI/118/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata; - zobacz>> (638kB) pdf
  4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; - zobacz>> (678kB) pdf
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (2 września 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (2 września 2020, 14:28:09)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (3 września 2020, 09:28:58)
Zmieniono: dodano projekt uchwały do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 60