TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW02.09.2020

TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW

02.09.2020

1. Posiedzenie Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Jeżów odbędzie się  7 września 2020 r.  (poniedziałek),  o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie. 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Przedłożenie planu pracy GOKSiR na okres do końca 2020 r. i  sprawozdanie z działalności za rok 2019.
 2. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.
 3. Funkcjonowanie Hali sportowej.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
 5. Sprawy bieżące.
2. Posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Jeżów odbędzie się w dniu  7 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14:00.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Kontrola Świetlicy Wiejskiej w Przybyszycach pod kątem jej stanu technicznego, wyposażenia i wykorzystania.
 2. Kontrola Świetlicy Wiejskiej w Górze pod kątem jej stanu technicznego, wyposażenia i wykorzystania.
 3. Kontrola Świetlicy Wiejskiej w Rewicy pod kątem jej stanu technicznego, wyposażenia i wykorzystania.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję  Rady Gminy Jeżów.
 5. Sprawy bieżące.
3. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Informacja na temat działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
 2. Informacja na temat działalności Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
 3. Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Rogowie.
 4. Informacja na temat działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Łodzi.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
 6. Sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (2 września 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (2 września 2020, 14:24:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47