TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW17.06.2020

TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW

17.06.2020

1. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 22 czerwca  2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.
  2. Analiza wykonania zadań z zakresu  odprowadzania ścieków za 2019 r.
  3. Informacja na temat wykonanych robót na drogach gminnych w I półroczu 2020 r.
  4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
  5. Sprawy bieżące.
2. Posiedzenie Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Jeżów odbędzie się  24 czerwca 2020 r.  (środa),  o godz. 8:30.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
  1. Przygotowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie do nowego roku szkolnego 2020 - 2021.
  2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
  3. Sprawy bieżące.
Posiedzenia Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (17 czerwca 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (17 czerwca 2020, 13:29:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112