TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW15.06.2020

TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW

15.06.2020

Posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Jeżów odbędzie się w dniu  18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.  

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
  1. Kontrola wybranego przedsięwzięcia zrealizowanego w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.
  2. Analiza sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jeżowie za 2019 r. i przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.
  3. Kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżowie w zakresie wydatkowania środków z budżetu gminy w 2019 r.
  4. Kontrola wydatków bieżących w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Jeżów za 2019 r.
  5. Analiza sprawozdania rocznego z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie za 2019 r. oraz realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i programu 500+ i przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.
  6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
  7. Sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (15 czerwca 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (15 czerwca 2020, 09:06:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88