TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW26.05.2020

TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW

26.05.2020

Posiedzenie Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Jeżów – VIII kadencji samorządu gminnego, odbędzie się 29 maja 2020 r.  (piątek),  o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.  

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
  1. Działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii  w roku 2019.
  2. Działalność Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie w okresie pandemii koronawirusa.
  3. Informacja w zakresie gospodarki odpadami w 2019 roku oraz proponowane zmiany w zakresie sposobu odbioru i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Opiekuńczo -Wychowawczej w roku 2019.
  5. Sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (26 maja 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (26 maja 2020, 09:18:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104