Porządek obrad XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jeżów04.05.2020

Porządek obrad XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jeżów

04.05.2020

Porządek obrad XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jeżów
- VIII kadencji samorządu gminnego
w dniu 7 maja 2020 r. (czwartek) godz. 14:00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.

P O R Z Ą D E K   O B R A D :
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Jeżów.
 4. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2020 – 2023; - zobacz>> (8183kB) pdf
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; - zobacz>> (6429kB) pdf
  3) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżów; - zobacz>> (6365kB) pdf
  4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (4 maja 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (4 maja 2020, 10:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141