Porządek obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jeżów30.03.2020

Porządek obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jeżów

30.03.2020

Porządek XV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jeżów
- VIII kadencji samorządu gminnego
 w dniu 31 marca 2020 r. (wtorek) godz. 14:00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.

P O R Z Ą D E K   O B R A D :

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Jeżów.
 4. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie za 2019 rok. - zobacz>> (290kB) pdf
 6. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2020 – 2023;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
  3) w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021; - zobacz>> (716kB) pdf
  4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (30 marca 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (30 marca 2020, 13:29:13)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (31 marca 2020, 09:45:49)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147