Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Jeżów21.11.2019

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Jeżów

21.11.2019

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Jeżów
w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 14:00
 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.

P O R Z Ą D E K   O B R A D :

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Wręczenie zaświadczenia i ślubowanie nowo wybranej radnej Gminy Jeżów.
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Jeżów.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Informacja w zakresie realizacji przyłączeń do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego na terenie Gminy Jeżów.
 8. Informacja na temat realizacji zadań wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
 9. Działalność promocyjna gminy i zamierzenia na przyszłość.
 10. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2019 – 2022;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
  3) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżów, ustalenia jej składu osobowego oraz zadań; - zobacz>> (386kB) pdf
  4) w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego; - zobacz>> (865kB) pdf
  5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.; - zobacz>> (4879kB) pdf
  6) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego; - zobacz>> (821kB) pdf
  7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości; - zobacz>> (1163kB) pdf
  8) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. - zobacz>> (6397kB) pdf
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (21 listopada 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (21 listopada 2019, 09:47:34)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (25 listopada 2019, 14:41:42)
Zmieniono: dodano projekt uchwały do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 160