TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW21.11.2019

TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW

21.11.2019

1. Komisja  Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego  odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 9:00.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Wypracowanie opinii na temat proponowanych stawek podatków lokalnych i opłat lokalnych na 2020 r.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 3. Sprawy bieżące.
2. Komisja Rewizyjna odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek)  godz. 12:00.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Kontrola  gospodarki finansowej w Gminie Jeżów w zakresie zobowiązań podatkowych, terminowości płaconych zobowiązań, umorzeń, rozłożeń na raty za okres III kwartałów 2019 r.
 2. Kontrola realizacji zadań wykonanych z Funduszu Sołeckiego w 2019 r.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
 4. Sprawy bieżące.
3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się 28 listopada 2019 r.  (czwartek) godz. 12:00. 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Informacja o podejmowanych działaniach w zakresie promocji Gminy Jeżów.
 2. Informacja na temat sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Jeżów.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
 4. Sprawy bieżące.
Posiedzenia Komisji odbędą się w w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (21 listopada 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (21 listopada 2019, 09:43:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132