Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Jeżów23.10.2019

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Jeżów

23.10.2019

Serdecznie zapraszam do udziału
w X Sesji Rady Gminy Jeżów – VIII kadencji samorządu gminnego,
która odbędzie się w dniu się w dniu 30 października 2019 r. (środa) godz. 13:30
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.

P O R Z Ą D E K O B R A D :

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Jeżów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Przedstawienie przedłożonej przez Wójta Gminy Jeżów informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2019 r.
 7. Sport w Gminie Jeżów – informacja na temat działalności Klubu Sportowego „OLIMPIA”.
 8. Informacja na temat stanu dróg w Gminie Jeżów.
 9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
 10. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2019 – 2022;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
  3) w sprawie nabycia nieruchomości; - zobacz>> (405kB) pdf
  4) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia. - zobacz>> (3424kB) pdf
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie Sesji.
PRZEWODNICZĄCY
/-/Michał Matysiak

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RG (23 października 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (23 października 2019, 13:03:42)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (29 października 2019, 15:22:19)
Zmieniono: dodano projekty uchwał do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 149