TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW22.10.2019

TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW

22.10.2019

Komisja  Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 30 października 2019 r.  (środa),  o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.  

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Sport w Gminie Jeżów.  Działalność Klubu „OLIMPIA”.
 2. Działania w zakresie pomocy stypendialnej dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie.
 3. Sprawozdanie z organizacji dożynek gminnych. Rozliczenie finansowe.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
 5. Sprawy bieżące.
Komisja  Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżów odbędzie się w dniu 30 października 2019 r.  (środa),  o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.  

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Informacja na temat stanu dróg w Gminie Jeżów.
 2. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 3. Informacja na temat spływu podatków lokalnych – I – III rata.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 5. Sprawy bieżące.
Posiedzenie Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Jeżów - VIII kadencji samorządu gminnego, odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.  

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Analiza wykonania budżetu Gminy Jeżów za okres I półrocza 2019 r.
 2. Kontrola stanu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jeżowie.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
 4. Sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (22 października 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (22 października 2019, 08:22:27)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (23 października 2019, 13:51:04)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147