Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Jeżów19.09.2019

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Jeżów

19.09.2019

Porządek IX Sesji Rady Gminy Jeżów
w dniu 25 września 2019 r. (środa) godz. 14:00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.


P O R Z Ą D E K   O B R A D:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII Sesji Rady Gminy Jeżów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Jeżów.
 7. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie.
 8. Organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na nowy rok szkolny 2019/2020.
 9. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 10. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Jeżów.
 11. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2019 – 2022;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
  3) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, terenów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych, w tym parków, skwerów, placów zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżów; - zobacz>> (6286kB) pdf
  4) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jeżów – aktualizacja”; - zobacz>> (412kB) pdf załącznik>> (1500kB) pdf
  5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jeżów na lata 2019 – 2023”. - zobacz>> (8908kB) pdf
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (19 września 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (19 września 2019, 14:11:03)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (23 września 2019, 11:51:07)
Zmieniono: aktualizacja załącznika do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 186